Lime Østergaard Hestetransport

Vi kører kun ud i Danmark til stævner, køb/salg, lejlighedstransport, kåringer og direkte A til B-transport.

Prisen aftales individuelt. Prisen regnes ud efter kørte km og tillægges et startgebyr, der dækker rengøring, savsmuld, hø samt slid på bil. I dette gebyr er der også medregnet ½ time til læsning.

Hestepas skal medbringes under/i transporten. Al læsning, transport og aflæsning er for hesteejers regning/risiko og forsikring.

Vi tager gerne hestens udstyr med i bilen, det er dog ejers/modtagers ansvar at få udstyret med, når hesten læsses af. Al ansvar vedrørende glemt, bortkommet eller manglende udstyr fralægges.

Afbestilling er mulig indtil 48 timer før planlagt afgang uden omkostninger. Afbestilling mindre end 48 før planlagt afgang faktureres med 50% af den beregnede pris. Afbestilles senere, faktureres det fulde beløb. Såfremt hesten - mod forventning - ikke er mulig at læsse eller ikke findes transportegnet, faktureres det fulde beløb. Det er chaufføren, der afgør, om hesten er transportegnet eller ej.

Sker der materielskade under transporten - forvoldt af hesten - tilskrives hesteejer ansvaret for afholdelse af vores selvrisiko på det skadede materiel.

 

Luftfoto

 

 
         
Forsiden Rideskole Hestene Fotogalleri Kontakt Transport af heste Links Hvem er vi Opstaldning PIT hegn Ridelejr 2012